Disc Publisher for education sample CDs
Close × Myndigheter Utbildning Video och Audio Produktion Worship Healthcare Corporate Case Studies Solutions
Label Printer

Utbildning

Skolor, från lågstadieskolor till högskolor, använder automatiserade duplikatorer aoch skrivare från Primera för produktionen av deras CD- och DVD-skivor.

Disc Publisher SE

De används för:

Våra automatiska CD, DVD och Blu-ray Disc Publishers gör arbetet med att producera flera kopior av diskar till en enkel och prisvärd process.

Upptäck mer om Primeras automatiserade duplikatorer och skrivare för utbildningsorganisationer.